OGZ

Chencho Gyeltshen

Kidu Officer

# 17500507

Email : cgyeltshen@trongsa.gov.bt / chengyel1997@gmail.com