Health Sector

Dolley Tshering

DHO

Email : dolleytshering@trongsa.gov.bt

#17609954

Dorji Gyeltshern

DHO

Email : dgyeltshen@trongsa.gov.bt

# 17572256

Resham Tamang

ADHO

Email : reshampakrine17@gmail.com

# 17649763 (2)