Dzongdag

 

   Dzongda Sonam Rinchen

Email : srinchen@trongsa.gov.bt